Lakossági napelemes rendszerek 

Megjelent a lakóépületek megújuló energiaforrással történő ellátását, energiahatékonysági korszerűsítését célzó pályázat. Az országos átlagot el nem érő jövedelmű, saját tulajdonú ingatlannal rendelkező magánszemélyek számára nyújt lehetőséget vissza nem térítendő támogatás formájában.

TÁMOGATÁSRA JOGOSULTAK KÖRE

Nagykorú természetes személy (magánszemély) aki:

– magyar adóazonosító jellel rendelkezik és;
– a beruházással érintett ingatlanban (részletesen az 1.3 pont tartalmazza) (rész)tulajdonjoggal rendelkezik és;
– megfelel a jövedelmi előírásnak (lásd alább)

A jövedelmi előírás értelmében azon háztartás egyik nagykorú tagja nyújthat be pályázatot, amely háztartásnál a beruházással érintett ingatlan 2021. augusztus 30-i állapot szerinti, természetes személy tulajdonosai közül, a 2020. évben jövedelemmel rendelkezők 2020. évi, a személyi jövedelemadó bevallás szerinti összevont jövedelmének egy főre jutó összege 0 forint és 4.850.000 forint közé esik.

A felhívás tekintetében jövedelemnek minősül a nyugdíj is.

A pályázat vonatkozásában „nyugdíj jellegű” jövedelemnek minősül minden olyan bevétel, melyet a nyugdíjfolyósító igazgatóság folyósít az érintett személy részére.

A jövedelemmel nem rendelkező tulajdonosok a fenti képletben nem szerepeltethetőek, tehát osztóként nem vehetőek figyelembe. .

A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi
CXLVII. törvény hatálya alá tartozó magánszemélyek 2020. évi jövedelme is
figyelembe veendő az egy főre jutó összeg megállapítása során.

A jövedelmi feltételek teljesítése tekintetében a 2021. augusztus 30.-i állapot a mérvadó.

TÁMOGATÁS FORMÁJA, MÉRTÉKE

A vissza nem térítendő támogatás mértéke 100%, nem szükség hozzá önerőt biztosítani. Az igényelhető támogatás minimum összege 500.000 Ft, maximum összege pedig:

– az (1) műszaki tartalom esetén: 2.900.000 Ft;
– a (2) műszaki tartalom esetén: 11.300.000 Ft

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Jelen pályázat keretében kizárólag az alábbi két különböző műszaki tartalom egyikére igényelhető támogatás:

(1) Tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás fedezését célzó napelemes rendszer létesítése, VAGY
(2) tetőszerkezetre helyezett, alább részletezett kapacitáskorlát mellett napelemes rendszer létesítése, fűtési rendszer elektrifikálása hőszivattyúval, villamosenergia tároló beépítése és nyílászáró cseréje.

A műszaki tartalom kombinációk közül a pályázat benyújtásakor egyetlen változat jelölhető meg. Minden opció egyedi támogatható tevékenységi körrel, illetve feltételrendszerrel rendelkezik melynek részleteit a pályázati felhívás tartalmazza.


NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Nem nyújtható támogatás:

– távfűtéssel ellátott lakóingatlanra, illetve távhőszolgáltatásról történő leválásra;
– teljes társasház korszerűsítésre;
– a pályázat benyújtását megelőzően megkezdett beruházáshoz;
– ahhoz a pályázathoz, amelyben a Pályázó szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor, és ez hitelt érdemlően bebizonyosodik;
– a pályázat benyújtásának időpontjában már meglévő napelemes rendszer bővítésére, cseréjére, korszerűsítésére, vagy fűtéskorszerűsítés igénylése esetén hőszivattyú, vagy fűtőpanelek kapacitásnövelésére, korszerűbb típusra történő cseréjére;
– használt műszaki vagy egyéb berendezések, gépek, eszközök beszerzésének és szerelésének költségeihez;
– olyan ingatlan vonatkozásában, amely nem rendelkezik használatbavételi engedéllyel, vagy kibocsátott hatósági bizonyítvánnyal (hatósági határozat), vagy amelynek használatbavételét a hatóság használatbavétel tudomásulvétele iránti eljárásában a kérelem benyújtását megelőzően nem vette tudomásul;
– azon ingatlan korszerűsítéséhez, amelyen a támogatásban igényelt tevékenységek elvégzése további építési vagy felújítási tevékenység hiányában statikai kockázatot jelentene;
– mobilházakhoz;
– fejlesztést követő években mért adatok alapján energiamegtakarítást nem eredményező beruházáshoz (kivéve a csak napelemes pályázatok);
– olyan épületek korszerűsítéséhez, amelyek korszerűsítése abszolút értékben nem csökkenti hazánk üvegházhatású gázok kibocsátását;
– azon ingatlan korszerűsítéséhez, amelyben a beruházással érintett ingatlanban a pályázat benyújtásakor található fűtött és fűtetlen teret elválasztó nyílászárók legalább fele megfelel a hatályos jogszabályban foglalt követelményértékeknek.
– szigetüzemben működő napelemes rendszerek teljesítése kapcsán;;
– talajra telepített napelemes rendszer kialakítása kapcsán

KIZÁRÓ OKOK, TÁMOGATÁSBAN NEM RÉSZESÍTHETŐK KÖRE

Nem jogosult pályázatot benyújtani:

– aki nem természetes személy (nem magánszemély);
– aki nem rendelkezik magyar adóazonosító jellel;
– akinek lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása áll fenn, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett;
– cselekvőképességet kizáró, vagy korlátozó gondnokság alá helyezett nagykorú természetes személy (magánszemély);
– kiskorú természetes személy (magánszemély);
– akiről bebizonyosodik, hogy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett;
– aki mesterségesen teremtette meg a támogatási jogosultság megszerzéséhez szükséges körülményeket;
– aki a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt áll

A pályázati felhívás tartalmazza a kizáró okok teljes körét.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE ÉS MÓDJA

Pályázat elektronikusan az alábbi négy ütem keretében, régiónkénti csoportosításban, a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig nyújtható be:

A legutolsó módosítás alapján pályázatot legkorábban 2021. 12. 06-tól lehet beadni, ezért az alábbi beadási időpontok a későbbiekben ennek megfelelően fognak változni.

1. ütem
– Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom Esztergom, Vas, Veszprém és Zala megye: 2021.12.06. 17:00 órától 2022.01.16. 18:00 óráig;
– Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Somogy és Tolna megye: 2021.12.13. 17:00 órától 2022.01.23. 18:00 óráig;
– Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye: 2021.12.20. 17:00 órától 2022.01.30. 18:00 óráig;
– Budapest és Pest megye 2021.12.27. 17:00 órától 2022.02.06. 18:00 óráig.

2. ütem ‼️FONTOS BEJELENTÉS‼️ Novembertől elérhető lesz a lakossági napelemes pályázat második üteme! 📝☀️-Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas, Veszprém és Zala megye
2022.11.28. 17:00 órától 2022.12.16. 24:00 óráig
Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Somogy és Tolna megye
2022.11.28. 17:00 órától 2022.12.16. 24:00 óráig
Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
2022.12.05. 17:00 órától 2022.12.23. 24:00 óráig
Budapest és Pest megye
2022.12.05. 17:00 órától 2022.12.23. 24:00 óráig